SY20 Tillämpad programmering 2020

Huvudtexten

Huvudtexten i den "main" större textboxen (75%) kommer nu att kunna flyttas till vänster tills dessa att padding 15px har nåtts. Denna box ligger dock till höger om den första textboxen (den längst till vänster) med padding 15 px.

När storleken på browser fönstret ändras kommer texten att lägga sig till vänster till dess att padding och pixlar sätter stopp.

Bild-3

Blivande studenter

låter flitens lampa lysa varje dag

på distans i och runt Göteborg

gif-1