Sommarläger 2019 Kättilsröd 4H

Detta är enbart ett skolprojekt och har inget med kättilsröd att göra i nuläget.

Ni kan altså inte varken boka några läger eller maila gården härifrån.