Malte Elmgart sida

Huvudtexten

Huvudtexten i den "main" större textboxen (75%) kommer nu att kunna flyttas till vänster tills dessa att padding 15px har nåtts. Denna box ligger dock till höger om den första textboxen (den längst till vänster) med padding 15 px.

När storleken på browser fönstret ändras kommer texten att lägga sig till vänster till dess att padding och pixlar sätter stopp.

Bild-1

Vad undras?

SY18 är programmerare.

Var någonstans?

SY18 går på LBS i Göteborg

Var bor de?

De bor lite överallt i och utanför Göteborg.