välkomna Detta är en hemsida för att informera er nyaste om Corona.

Coronavirus stad antal
göteborg 2300
stockholm 2345
malmö 2345

Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.

Facts

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna SARS- och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.