HOOLO | Store
Shop Contact About
/* utför query */
/* den visar image, title och pris som kommer från databasen*/
p1 $20 // här skapas en knapp
/* den visar image, title och pris som kommer från databasen*/
p2 $23 // här skapas en knapp
/* den visar image, title och pris som kommer från databasen*/
pr3 $27 // här skapas en knapp
/* den visar image, title och pris som kommer från databasen*/
pr4 $26 // här skapas en knapp
/* den visar image, title och pris som kommer från databasen*/
pr5 $200 // här skapas en knapp
//* shopping cart*//

CART

ITEM PRICE QUANTITY
Total $0
/* Footer */